Người chơi cờ vây sau mỗi lần đưa ra trận pháp thành công, đều sẽ trừ độ bền của bàn cờ và tâm đắc cuộc sống, tâm đắc cuộc sống này đòi hỏi chúng ta mỗi ngày chơi cờ với NPC mới nhận được! Trong giao diện cuộc sống, mở bố cục cờ, chúng ta có thể xem sách dạy đánh cờ tương ứng, sau khi đánh cờ với những NPC ghi chép lại trên sách thì có thể tăng tâm đắc, sách dạy đánh cờ thường có thể trực tiếp mua ở NPC, sách dạy đánh cờ cấp cao thì nhận được trong rớt Thích Quán, rớt Cấm Địa, mở Rương Báu, Kỳ Ngộ.

Kỹ năng chiến thuật là điểm then chốt của người chơi cờ vây, chúng ta nhận được sách dạy đánh cờ trong trò chơi hằng ngày, học xong, sẽ lĩnh ngộ chiến thuật tương ứng, sau khi chọn trang bị chiến thuật tương ứng sử dụng trận pháp thành công là có thể tiến hành thêm chiến thuật đối với trận pháp. Một chiến thuật bình thường đều cần lĩnh ngộ mấy sách dạy đánh cờ mới học được, nếu lĩnh ngộ hết tất cả các sách dạy đánh cờ cần thiết, thì kỹ năng chiến thuật này sẽ tăng thành giai đoạn tinh thông, sẽ có hiệu quả cộng thêm BUFF càng cao.

Nhiệm vụ hằng ngày

Nhiệm vụ
Cấp nghề Yêu cầu nhiệm vụ Phần Thưởng nhiệm vụ
Cử kỳ bất định Đánh cờ với 1 NPC Kỳ Quyển 1 150 Điểm tâm đắc nghề
Chấp tử hắc bạch Đánh cờ với 2 NPC Kỳ Quyển 2 180 Điểm tâm đắc nghề
Cửu kỳ nhược định  Đánh cờ với 3 NPC Kỳ Quyển 3 240 Điểm tâm đắc nghề
Sát kỳ như ma Đánh cờ với 4 NPC Kỳ Quyển 4 300 Điểm tâm đắc nghề
Kỳ vô địch thủ Đánh cờ với 5 NPC Kỳ Quyển 5 360 Điểm tâm đắc nghề
Hung hoài hắc bạch Đánh cờ với 6 NPC Kỳ Quyển 6 480 Điểm tâm đắc nghề
Tung Hoành Kỳ Bạch Đánh cờ với 7 NPC Kỳ Quyển 7 600 Điểm tâm đắc nghề
Tinh la kỳ bố Đánh cờ với 8 NPC Kỳ Quyển 8 750 Điểm tâm đắc nghề
Quốc Sĩ Vô Song Đánh cờ với 8 NPC Kỳ Quyển 8 750 Điểm tâm đắc nghề

Bài giải NPC các thành

NPCs
Tây Nam Tây Bắc Giang Nam Hoa Bắc Trung Nguyên

Thiên Đăng Trấn

Thành Đô

Nga My

Đường Môn

Trại Ngoại Đại Mạc

Ác Nhân Cốc

Kim Lăng

Yên Vũ Trang

Tô Châu

Quân Tử Đường

Cực Lạc Cốc

Kê Minh Dịch

Yến Kinh

Cái Bang

Cẩm Y Vệ

Lạc Dương

Thiếu Lâm

Võ Đang

Kỳ phổ & Hiệu ứng

Danh sách kỳ phổ

Hiệu Ứng Trận Kỳ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.